ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Μάρτιος 2018

Ε΄- Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού: Ξενάγηση στο μουσείο και στα εργαστήρια

Μικρά Προνήπια - Παιδικό Μουσείο: "Τα παιχνίδια ζωντανεύουν"

ΣΤ' - Δραστηριότητα Γερμανικών: "OSTEREIERSUCHE IN DER SCHULE!"

Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου

 

Ε΄ - Καλαμαρί: Μαθηματικά, Κριτήρια Διαιρετότητας

ΣΤ΄- Καλαμαρί: "Secret Agent", Παιχνίδι με τις καθηγήτριες αγγλικών του Καλαμαρί

 

Δ΄, ΣΤ΄ - Odeon "Μακεδονία": "Early man, ο άνθρωπος των σπηλαίων"

ΣΤ΄ - Καλαμαρί: Εργαστήρι Χημείας