ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

" Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή "

 

 

" Τα προνήπια επισκέπτονται το κτήμα Γεροβασιλείου "