ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Επίσκεψη της ΣΤ' στο NOESIS

H A' παρακολουθεί σεμινάριο με θέμα τα προϊστορικά ζώα της Ελλάδος

Το Νηπιαγωγείο παρακολουθεί στο Αριστοτέλειο θέατρο το "Παραμύθι του Μεγαλέξανδρου".

Γιορτή του Πολυτεχνείου

Classe E’ : IFT.  Atelier "Introduction à la BD"

Sixième classe : "Les Droits de l’Enfant"

Η Ε' τάξη παρακολουθεί εργαστήρια φυσικής στο Καλαμαρί.

Η Δ΄τάξη επισκέπτεται το Ολύμπιον.

Τα προνήπια επισκέπτονται το Ολύμπιον.

Η Γ' τάξη παρακολουθεί στο Βασιλικό θέατρο την παράσταση "Οι τρεις σωματοφύλακες"

Τα νήπια επισκέπτονται τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου