ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Οκτώβριος 2015

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Β΄ τάξη - Μουσείο Κινηματογράφου – Ιστορία της κινούμενης εικόνας και Μουσείο Φωτογραφίας.

Πολύχρωμοι πλανήτες στην αίθουσα εικαστικών

Τα νήπια στο Καστανόδασος του Χορτιάτη

Στ ΄ τάξη - Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα – Αποκρυπτογραφώντας τον Μακεδονικό Αγώνα

Α΄ τάξη - Πλανητάριο – Ζουλοφύλακες

Β΄ τάξη - Δραστηριότητα Γαλλικού Τμήματος -  Le jeu du béret avec les letters de l ‘ alphabet

Ε΄ τάξη - Ολυμπιακό Μουσείο - «Citius – Altius – Fortius»

Δ΄τάξη - Δραστηριότητα Γερμανικού Τμήματος «Schultüte bastelu. Ein deutscher Brauch für des ersten Schultag!»

Έναρξη Α΄ κύκλου Savoir Vivre