ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
English
A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky A cloud floating in the sky

Φεβρουάριος 2013

 

Τα προνήπια κάνουν πειράματα φυσικής.

 

Επίσκεψη της Β΄ Δημοτικού στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.

 

Η Γ΄ και η Δ΄ Δημοτικού μαγειρεύουν!

 

Επίσκεψη του Νηπιαγωγείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

 

Σεμινάριο με την κ. Ζαφρανά.

Δ΄1 Οι όρνιθες του Αριστοφάνη.

 

Γ΄3 Κάνουμε παιχνίδια - κατασκευές.

 

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο.